freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ipswitch WS_FTP tillåter att trojaner installeras

Securefrog har upptäckt en säkerhetsbrist i Ipswitch WS_FTP. Sårbarheten är av typen "buffert-overflow" och går att utnyttja genom att skicka svarspaket i ftp-sessionen som är större än 4100 bytes. En angripare kan alltså på detta sätt kontrollera den minnesbuffert som stackpekaren återvänder till och kan på så sätt maskinen att exekvera godtycklig kod.

Ännu finns ingen uppdatering tillgänglig.


Påverkade versioner:

  • Ipswitch, WS_FTP 2007 Professional
  • Ipswitch, WS_FTP 2007 Home
  • Ipswitch, WS_FTP Pro 5.0
  • Ipswitch, WS_FTP Pro 6.0
  • Ipswitch, WS_FTP Pro 7.5
  • Ipswitch, WS_FTP Pro 8.0 2
  • Ipswitch, WS_FTP Pro 8.0 3


0 kommentarer