freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Nio olika säkerhetsbrister funna i QuickTime

Apple QuickTime är en mediaspelare som bl.a. ingår i iTunes. Produkten innehåller totalt nio säkerhetsbrister, vilka kan leda till att oönskade program körs då en specialkonstruerad fil öppnas. Bristfällig indatakontroll av exempelvis QTVR-filer (QuickTime Virtual Reality) och PICT-filer (PICTure) är orsaken till säkerhetsbristen.

Lösning:
Uppgradera till QuickTime 7.5.5 där säkerhetsproblemen är åtgärdade. Använd den automatiska uppdateringsfunktionen eller uppgradera manuellt:

* QuickTime 7.5.5 for Windows
* QuickTime 7.5.5 for Leopard
* QuickTime 7.5.5 for Tiger

David Wharton, Paul Byrne (NGSSoftware) och Roee Hay (IBM Rational Application Security Research Group) med flera har upptäckt sårbarheterna.

Observera att även iTunes innehåller sårbarheter, vilka är rättade i iTunes 8.0

Påverkade versioner:
Apple QuickTime Player 7.4.5 eller tidigare0 kommentarer