freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Yttlerigare brister i QuickTime och iTunes

Ytterligare en sårbarhet har upptäckts i Apple QuickTime Player och Apple iTunes som kan medge att godtycklig kod körs eller kraschar applikationen på ett sårbart system. För att utnyttja bristen krävs det att en användare öppnar en speciellt riggad fil.

Det finns redan exempelkod publicerad som visar hur denna säkerhetsbrist kan utnyttjas. Någon rättning för denna säkerhetsbrist finns för tillfället inte.

Påverkade versioner:

  • Apple QuickTime Player 7.5.5
  • Apple iTunes 8.0
  • Även tidigare versioner kan vara sårbara

Källa: Securityfocus

0 kommentarer