freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Newsletter 2.x för WordPress sätter din blogg i fara

Det har rapporterat om en sårbarhet i "Newsletter 2.x Plugin" för WordPress, vilket kan utnyttjas av illasinnade personer för att utföra "SQL-injection"-attacker.

Indata till parametern "newsletter" i stnl_iframe.php är inte sanerad innan de används i SQL-frågor. Detta kan utnyttjas för att manipulera SQL-frågor genom att injicera godtycklig SQL-kod.

Vid en framgångsrik exploatering kan t.ex. hämta administratören användarnamn, lösenord hashes, och e-postadresser, men det krävs kunskaper om databasens tabell prefix.

Källa:


0 kommentarer