freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

OfficeScan utsätter din dator för intrångsrisk

Tend Micto OfficeScanSecunia Research har upptäckt en sårbarhet i Trend Micro OfficeScan, som kan utnyttjas av obehöriga personer för att skada ett sårbart system.

Sårbarheten orsakas på grund av en gräns fel vid tolkning CGI önskemål och kan utnyttjas för att orsaka en stack-baserad "buffer overflow" via en HTTP-förfrågan med särskilt utformad form data.

Framgångsrikt utnyttjande möjliggör att körandet av godtycklig kod.

Sårbarheten har bekräftats i version 7.3 med Patch 4 build 1362. Andra versioner kan också vara påverkade.

Lösning:
Installera uppdatering:

0 kommentarer