freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Vad kan vara fel med Opera?

Två säkerhetsbrister har identifierats i webbläsaren Opera. Bristerna kan vid ett effektivt utnyttjande, leda till otillåten åtkomst av filer och i värsta fall godtycklig kod exekvering på ett sårbart system.

  1. Den första sårbarheten kan utnyttjas genom att få en användare att besöka en riggad URL, vilket i sin tur kan medge godtycklig kod exekvering.
  2. Den andra sårbarheten beror på ett fel i hanteringen av "java applets" och kan leda till otillåten åtkomst av filer som finns i cachen.
Opera har släppt en uppdatering som rättat sårbarheterna. Uppdateringen finns att tillgå på Operas officiella website.

Påverkade versioner:
  • Opera 5.x och senare
Källa: Opera


0 kommentarer