freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Använd inte äldre versioner av RealPlayer

RealPlayerHaifei Li (Fortine FortiGuard Global Security Research Team) har identifierat två sårbarheter i RealWorks RealPlayer.

Den första sårbarheten beror på otillräcklig kontroll av indata vid bearbetning av IVR-filer (Internet Video Recording).

Den andra sårbarheten beror på ett ospecificerat fel vid bearbetningen av IVR-filer.

Sårbarheterna går att utnyttja genom att få en användare som har en sårbar version av RealPlayer att besöka en riggad webbplats eller öppna en riggad IVR-fil. Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheterna medge godtycklig kodexekvering.

Enligt Haifei Li är problemet åtgärdat i den senaste versionen av RealPlayer 11.

Påverkade versioner:
RealPlayer 11.x

Källa: Secunia0 kommentarer